Check-in Event - Expertrans EI

CHECK-IN "GIẤC MƠ ĐỨC - 03" 

ĐỂ NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 10 TRIỆU VND TỪ EXPERTRANS EI

ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ CHECK-IN

GÓI HỌC BỔNG BAO GỒM

 1. 1
  Khóa Học + Tài Liệu: Tiếng Đức Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu (Trị Giá 3.400.000  VNĐ)
 2. 2
  Khóa Học + Tài Liệu: Cẩm Nang Hành Trang Tới Đức Thành Công (Trị Giá 2.600.000 VNĐ)
 3. 3
  Khóa Học + Tài Liệu: Phỏng Vấn visa & Hội Nhập Văn Hóa Đức (1.750.000 vnđ)
 4. 4
  KHÓA đào tạo trực tiếp 1 ngày VỀ KỸ NĂNG SỐNG & ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP (2.250.000 VNĐ)

TỔNG GIÁ TRỊ: 10.000.000 VND

Copyright 2020 © EXPERTRANS EI