các chứng chỉ tiếng đức
expertrans EI

các khoá đào tạo

1. Các khóa học thông thường: Từ A1 – B2

2. Đào tạo tiếng Đức Online

3. Các khóa học đặc biệt:

 • Khóa giao tiếp
 • Khóa Tiếng Đức cho trẻ em
 • Khóa Gia sư
 • Khóa Tiếng Đức chuyên ngành (Điều dưỡng, Cơ khí, Xây dựng, Nhà hàng – Khách sạn,…)
 • Khóa học văn hóa và tư duy hội nhập tại Đức

thời gian đào tạo

1. Chứng chỉ B1:

 • A1 bao gồm A1.1 và A1.2 học trong 43 – 45 buổi (3-5 buổi phát âm)
 • A2 bao gồm A2.1 và A2.2 học trong 40 buổi
 • B1 bao gồm B1.1 và B1.2 học trong 40 buổi
 • Ôn thi B1 trong 1 tháng – 4 kĩ năng

2. Chứng chỉ B2:

 • Lộ trình từ A1 – B1: tương tự A
 • B2 bao gồm B2.1 và B2.2 học trong 40 buổi
 • Ôn thi B2 trong 1 tháng – 4 kĩ năng

*LƯU Ý:

 • Sẽ có các khóa B1 – 5 tháng, B1- 6 tháng, B1 – 8 tháng. Học viên nếu học nhanh, tiếp thu tốt sẽ được chuyển vào lớp học để đẩy nhanh tiến độ thi được B1.
 • Các đối tượng đi du học Đại học và du học Nghề đều cần tối thiểu bằng B1 nên cần chủ động sắp xếp thời gian đi học 1 năm trước các đợt nhập học.

Quy trình đào tạo

bạn cần tư vấn?