germany wallpapers

chương trình hỗ trợ vay vốn

“Ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính cho khách hàng đăng ký học tập tại Expertrans EI”.

Hiện tại học viện Expertrans EI liên kết với ngân hàng VPBank vay vốn để giúp hỗ trợ cho học viên muốn tham gia chương trình mà nguồn tài chính có hạn.

I. Chương trình áp dụng

Khóa đào tạo:
Các chương trình đào tạo trong nước

Đối tượng áp dụng:
Khách hàng là bố mẹ, người thân có con em đăng ký học, sử dụng dịch vụ tại Expertrans IE.

​​​II. Nội dung tài trợ

  • Hình thức tài trợ: Không tài sản đảm bảo
  • Độ tuổi: 23-60 tuổi
  • Tỷ lệ tài trợ: Tài trợ tối đa 70% giá trị học phí
  • Hạn mức tín dụng: 20 – 100 triệu ( Đào tạo trong nước)
  • Thời gian tài trợ: Từ 12-60 tháng
  • Lãi suất: Tính theo dư nợ giảm dần

bạn cần tư vấn?