Nhằm tạo sự thuận tiện cho việc tìm hiểu thông tin về chương trình học cũng như các điều kiện thuận lợi Expertrans EI có thể giúp bạn trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ, chương trình Giấc mơ Đức hàng tháng sẽ như cuốn cẩm nang sống cho các bạn học viên cũng như quý phụ huynh cùng giao lưu, trao đổi cũng như lắng nghe các chuyên gia Đức chia sẻ về các ngành học.

Theo Sơn Long – Trần Anh (Báo Pháp Luật)