earth

01 Trưởng phòng truyền thông.
Có kinh nghiệm làm truyền thông + Marketing đặc biệt trong mảng Giáo dục và du học, nhiệm vụ truyền thông, Digital Marketing.
Nơi làm việc: Hà Nội
Lương cơ bản: Thoả thuận
Quản lý: Đinh Khắc Tuấn
01 Trưởng phòng Đầu Ngoại kiêm trợ lý Tổng Giám Đốc
Quản lý đội ngũ tìm kiếm đơn hàng bên Đức
Tìm kiếm đối tác hợp tác bên Đức, Thuỵ Sỹ, Áo thành thạo tiếng Đức.
Nơi làm việc: Hà Nội
Chế độ: Thoả thuận
Quản lý: TGĐ

Tuyển sinh:
GĐ phát triển thị trường Miền Bắc: 01, làm việc tại Hà Nội, nhiệm vụ: phát triển hệ thống VPDD, đối tác, đào tạo.​
GĐ phát triển thị trường Miền Nam: 01, làm việc tại Sài Gòn: phát triển hệ thống VPDD, đối tác, đào tạo.
Chế độ: Thoả thuận
Quản lý: Bùi Thị Tường Vi GĐ PTTT Toàn Quốc.
10 Giáo viên tiếng Đức. ​
Đào tạo tiếng Đức
Nơi làm việc:
Sài Gòn​
Hà Nội và trên toàn quốc
Chế độ: Thoả thuận
Quản lý: Vũ Thị Hồng Nhung